Organizatorzy akcji

Małgorzata Gaszka - pomysłodawczyni akcji "Dzieci rysują smog dla Premiera"
Łukasz Kłosek - Radny Miasta Rybnika
Andrzej Michnik - twórca pyłomierza Nochal.pl
Emil Nagalewski - Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, "Wyjście Smoga"
Janusz Piechoczek - Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, "Wyjście Smoga"