Jak głosować?

Kto i jak może głosować?
Głosować może każdy mieszkaniec Rybnika, który w dniu głosowania ma skończonych 16 lat. Głos można oddać między 17 a 23 września na jeden projekt ogólnomiejski oraz jeden projekt lokalny, bez względu na dzielnicę zamieszkania:
 • za pośrednictwem internetu (https://oskar.rybnik.eu/glosowanie) lub
 • pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej w jednym z poniżej wymienionych miejsc.
Do głosowania przez internet wymagany jest adres poczty elektronicznej. Z jednego adresu e-mail mogą zagłosować maksymalnie trzy osoby, np. jeden członek rodziny może wypełnić swoją ankietę i ankietę swoim rodzicom czy dziadkom.
  
Kiedy i gdzie można zagłosować pisemnie?
 • od poniedziałku do piątku, 17-21 września, w Urzędzie Miasta, przy ul. Chrobrego 2 (Kancelaria) oraz przy ul. Rzecznej 8, w godzinach: poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-18.00, piątek 7.30-13.00,
 • od poniedziałku do soboty, 17-22 września, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. ks. Szafranka 7, w godzinach: poniedziałek 11.00-19.00, wtorek-piątek 9.00-19.00, sobota 8.00-14.00,
 • od poniedziałku do niedzieli, 17-23 września w punkcie informacji miejskiej Halo!Rybnik, przy ul. Sobieskiego 20, w godzinach: poniedziałek-piątek 10.00-19.00, sobota-niedziela 11.00-20.00,
 • od poniedziałku do piątku, 17-21 września, w szkołach, w godzinach otwarcia placówek oświatowych do godz. 18.00:
  - Boguszowice Osiedle, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Lompy 6,
  - Boguszowice Stare, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Małachowskiego 44,
  - Chwałęcice, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Gzelska 7,
  - Chwałowice, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi nr 35 im. Ks. Blachnickiego, ul. Śląska 14,
  - Golejów, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29,
  - Gotartowice, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików, ul. Ziołowa 3,
  - Kamień, Szkoła Podstawowa nr 28 im. Szewczyka, ul. Alojzego Szewczyka 6,
  - Kłokocin, Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Włościańska 39e,
  - Maroko-Nowiny, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. ks. Henryka Jośki 25,
  - Niedobczyce, Szkoła Podstawowa nr 21 im. Miarki, ul. Niedobczycka 191,
  - Niedobczyce, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Słowackiego, ul. Boczna 17,
  - Niewiadom Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 im. Korczaka, ul. Gustawa Morcinka 18,
  - Ochojec, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Bernarda Kuglera 8a,
  - Orzepowice, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Borki 37d,
  - Paruszowiec-Piaski, Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki, ul. Wolna 17,
  - Popielów, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Staffa 42a,
  - Radziejów,  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. Kręta 20,
  - Rybnicka Kuźnia, Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Rybacka 55,
  - Rybnik-Północ, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. dr Różańskiego 14a,
  - Smolna, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Sendlerowej, ul. Reymonta 69,
  - Śródmieście, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Korczaka, ul. Chrobrego 29,
  - Wielopole, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, ul. Gliwicka 105,
  - Zamysłów, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wodzisławska 123,
  - Zebrzydowice, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Buhla 3.