Czyste powietrze dla rybnickich dzieci

Nasze dzieci oddychają trującym powietrzem. Dzieje się tak przez około 100 dni w roku. Wszystkie przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń występują jesienią i zimą, a więc wtedy, gdy dzieci chodzą do szkół i przedszkoli. 

To najmłodsi są najbardziej narażeni na zanieczyszczenia i szczególnie powinni się ich wystrzegać. Jako dorośli nie potrafimy sprawić, żeby rybnickie powietrze przestało szkodzić. Możemy jednak wyposażyć żłobki, szkoły i przedszkola w oczyszczacze powietrza, które obniżą zawartość szkodliwych substancji w miejscach, w których dzieci przebywają przez wiele godzin każdego dnia.
***
Między 17 a 23 września głosuj na projekt ogólnomiejski "Czyste powietrze dla Rybnickich dzieci": https://oskar.rybnik.eu/glosowanie
***
Aby zdobyć pieniądze na ten cel przygotowaliśmy projekt "Czyste powietrze dla rybnickich dzieci". To tzw. Projekt Ogólnomiejski, który ubiega się o sfinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w Rybniku.

Cel: zakup 383 sztuk oczyszczaczy powietrza dla wszystkich rybnickich przedszkoli i żłobków oraz uczniów klas 1-3.

Efekt: ponad 8700 dzieci skorzysta z oczyszczaczy, które zostaną zainstalowane w 206 salach przedszkolnych, 138 salach do edukacji wczesnoszkolnej, 36 ogólnodostępnych świetlicach i 3 salach żłobkowych.

Koszt: 957 117,00 PLN

Jak można głosować na nasz projekt? Głosować możemy od 17 do 23 września 2018 r. Głosowanie odbywa się pisemnie w kilkunastu miejscach wskazanych przez Urząd Miasta Rybnika (lista miejsc) oraz za pośrednictwem internetu, poprzez wypełnienie karty do głosowania na stronie, która zostanie podana niebawem.